Apache - Visa Konfigurationen

Om du har problem med ett SSL-certifikat i Apache kan du visa konfigurationen med följande kommandot:

httpd -S

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up