Apple Mac OS X Server 10.7 (Lion) - Installation av SSL-Certifikat

 1. Kopiera intermediate certifikatet till Mac-servern, och dubbelklicka på den. Du kommer att behöva ange autentiseringsuppgifter för administratörskontot för att lägga till certifikatet till datorns Keychain.
  OBS: Om du får ett felmeddelande: the 'System Roots' keychain cannot be modified, måste du öppna Keychain Access, välja System Keychain och dra in intermediate certifikatet i listan.
 2. Öppna Server appen och välj den servern där du ska installera certifikatet.
 3. I hårdvarasektionen, klicka på datornamnet på servern och klicka på fliken Settings. Klicka på 'Edit ... SSL Certificate'.
 4. Välj certifikatet för 'din.domän.se - självsignerat ", klicka på kugghjulet och i menyn, klicka på Replace Certificate with Signed or Renewed Certificate.
 5. Dra din_domän_se.crt in i skärmen. Fältet issued by kommer att ändras. Klicka sendan på Replace Certificate.
 6. I Settings fliken, klicka på Edit… efter SSL Certificate. Välj SSL-certifikatet för din domän och klicka på OK.

  Ditt SSL-certifikat är nu installerad.

  Installation av root och intermediate certifikat

  1. Spara root och intermediate certifikat på skrivbordet.
  2. I Finder, navigera till ApplicationsUtilities och dubbelklicka på Keychain Access.
  3. Om knappen längst ner till vänster visar meddelandet Show Keychains, klicka på den för att visa nyckelring listan.
  4. Välj System nyckelring på vänster sidan.
  5. Välj menyn FileImport och välj den sparade rootcertifikatet.
  6. Ange lösenordet när du uppmanas.
  7. Upprepa steg 5 och 6 för dom intermediate certifikater; stäng sedan av Keychain Access igen.

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up