Apple OS X Server 10.6 - Installation av Certifikat

  1. Klicka på Server Admin och logga in på din server
  2. Klicka på Certificates
  3. Välj certifikatet i listan och sedan vänster klicka växel
  4. Klicka på Replace Certificate With Signed Or Renewed Certificate...
  5. Dra ditt nya certifikat till skärmen, och klicka på Replace Certificate
  6. Starta om din server.

 

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up