Apple OS X Server 10.6 - Skapa CSR

Först måste du skapa ett självsignerat certifikat, sedan kan du skapa din CSR med den.

Skapa självsignerat certifikat

 1. Klicka på Server Admin och logga in på din server
 2. Klicka på Certificates
 3. På vänster sidan, klicka på + och sedan Create a Certificate Identity. Nu öppnas Certificate Assistant
 4. Fyll i följande information:
  • Name: Fyll i FQDN (domän namn)
  • Identity Type: välj Self-Signed Root
  • Certificate Type: Välj SSL Server
  • Välj Let me override defaults
 5. Klicka på Continue (tre gånger)
 6. Fyll i de obligatoriska organisations information och klicka på Continue
 7. Välj 2048 bits som Key Size och RSA som Algorithm. Klicka sedan på Continue
 8. Klicka sedan fyra gånger på Continue

Skapa CSR

 1. Tar hand om att du har valts ditt nya certifikat, och sedan klicka på växel på vänster sidan.
 2. Välj Generate Certificate Signing Request (CSR)
 3. Kopiera nu din CSR

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up