Citrix Access Gateway - Installation av SSL-certifikat

Citrix Access Gateway - Installation av SSL-certifikat

Installation av SSL-certifikat

  1. Starta Access Gateway Administration Tool.
  2. Klicka på Administration och sedan Maintenance.
  3. Klicka på knappen Browse bakom Upload a Crt signed certificate.
  4. Navigera till certifikatet och ladda upp den.

Installation av root och intermediate certifikat

Ofta finns det flera root och intermediate certifikat som ska installerats:
1. Klicka på knappen Browse bakom Upload Trusted Root CA Certificates.
2. Välj rootcertifikat och ladda upp den.
3. Upprepa de föregående stegen för intermediate certifikatet
4. Starta om Citrix och kontrollera korrekt funktion av certifikatet. Om du ser en säkerhetsvarning är ett av intermediate certifikat inte bra installerad.

Om ett fel inträffar medan uppladdning av certifikatet kontrollera loggen: Logging / SettingsShow Log File.

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up