Citrix

  • Citrix Access Gateway - Installation av SSL-certifikat Installation av SSL-certifikat Starta Access Gateway Administration Tool. Klicka på Administration och sedan Maintenance. Klicka på knappen Browse bakom Upload a ...

    Mer

  • Citrix Access Gateway – Skapa CSR Skapa CSR Starta Access Gateway Administration Tool. Klicka på Administration och klicka sedan på Maintenance och klicka sedan på knappen Launch Certificate Request Generator. (I vi...

    Mer

  • Citrix Netscaler  - Installation av SSL-certifikat 1. Spara certifikatfilen någonstans där Citrix NetScaler kan nå den. 2. Starta administrationsverktyget och logga in. 3. Vik ut SSL i navigeringsrutan, och klicka Certif...

    Mer

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up