Citrix Access Gateway - Skapa CSR

Citrix Access Gateway – Skapa CSR

Skapa CSR

  1. Starta Access Gateway Administration Tool.
  2. Klicka på Administration och klicka sedan på Maintenance och klicka sedan på knappen Launch Certificate Request Generator. (I vissa versioner. Klicka först på fliken Administration och klicka sedan på Skapa CSR)
  3. Fyll i den önskade organisationsinformation
  4. Klicka sedan på Create Certificate Request.

Bekräfta meddelandet och spara filen på hårddisken, filen är din CSR.

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up