Citrix Netscaler - Installation av SSL-certifikat

Citrix Netscaler  - Installation av SSL-certifikat

1. Spara certifikatfilen någonstans där Citrix NetScaler kan nå den.
2. Starta administrationsverktyget och logga in.
3. Vik ut SSL i navigeringsrutan, och klicka Certificates.
4. Under Details klickar du på Lägg till (Add).
5. Skriv in Install Certificate fönstret ett namn för det certifikat brevid Certificate-Key Pair Name, till exempel ditt domännamn.
6. Under Details, klickar du på Browse bredvid Certificate File Name(Appliance), navigera till den plats där certifikatet lagras och välj certifikatet.
7. Välj det certifikat som ska användas och klicka på Select.
8. Under Details brevid Private Key File Name klicka på Browse (Appliance), navigera till den plats där den privata nyckeln lagras och markera den.
9. Ange ett lösenord om den privata nyckeln ska säkras. Håll detta lösenord noga!
10. Klicka på Install.
11. Dubbelklicka på certifikatet och kontrollera under Certificate Details att rätt inställningar har sparats.

Installera Root och Intermediate certifikat

 1. Starta administrationsverktyget och logga in.
 2. Expandera 'SSL' i navigations panelen och klicka sedan på 'Tools'.
 3. Klicka sedan på 'Manage Certificates / Keys / CSRs' i detaljpanelen.
 4. Klicka på 'Upload' och välj ditt root-certifikat.
 5. Ge den en namn, och spara den.
  Gör samma sak för varje intermediate certifikat

Länk certifikat

 1. Välj ditt eget certifikat på 'SSL' sidan, och klicka på 'Link'.
 2. Välj det övanstående intermediate certifikat och klicka på 'OK'.
  Gör samma steg med varje intermediate och root certifikat, så att dom länks som följande
 * eget certifikat
 |_ intermediate certifikat
  |_ intermediate certifikat
   |_ root certifikat

Efter nyckelpar installeras, måste den vara kopplad till den vserver:

1. Starta och logga in i administrationsverktyget.
2. Vik ut SSL i navigeringsrutan av SSL Offload, och klicka sedan på Virtual Servers.
3. Välj den vserver som certifikatet bör kopplas och klicka på Open. Fönstret Configure Virtual Server (SSL Offload) öppnas.
4. Välj just installerat nyckelpar i SSL Settings -> Available och klicka på Add.
5. Klicka på OK.
6. Kontrollera att nyckelpar visas under konfigurerats.

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up