Exchange 2007 - Installation av certifikat

Kopiera din SSL Certifikat till din Exchange server, och starta Exchange Management Shell. Sedan måste du använda Import-ExchangeCertificate

Exempel

I detta exempel, är ditt certifikat sparad till c:\webmail.xolphin.se.crt. Använd följande kommandot:

Import-ExchangeCertificate -Path c:\webmail.xolphin.se.crt | Enable-ExchangeCertificate -Services "POP, IMAP, IIS, SMTP"

OBS: efter du har gjörd installationen, måste du även installera root och intermediate certifikat.

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up