Exchange 2007 - Skapa CSR

För att skapa en Certificate Signing Request (CSR), måste du använda den New-ExchangeCertificate cmdlet via Exchange Management Shell. Du kan inte använda den vanliga windows command line.

Gå till meny Start Programs Administration ToolsMicrosoft Exchange 2007 och klicka på Exchange Management Shell.

Exempel

I det följande exempel, skapas en CSR, där exchange.sslbutik.se är den fulständiga domän namn (FQDN) av din server:

New-ExchangeCertificate -GenerateRequest:$True -SubjectName "C=SE, O=Xolphin AB, L=Uttran, S=Stockholmslän, CN=exchange.xolphin.se" -Force -FriendlyName Xolphin -Keysize 2048 -Path c:\xolphin.csr -privatekeyExportable:$true 

Ändra våran uppgifter till dina. Vi brukar dom följande argumenter i vårt exempel:

  • FriendlyName - Här kan du välja en namn för din certifikat. Denna namn kommer endast ses i din webserver, inte i din certifikat.
  • Subjectname - Detta argument ska ha dina uppgifter: C = land, O = företagsnamn, L = plats, CN = domännamn
  • GenerateRequest - Tar hand om att den skapar en PKCS#10 request
  • privatekeyExportable:$true - Utan detta, kan du inte exportera din certifikat och private key. Vi rekommenderar att du gör det som backup
  • Path - Vart du vill spara din CSR

Fler domännamn

Ofta måste man använda fler domännamn med Exchange, som autodiscover, och din interna domännamn och äventuelt webmail, owa eller terminal services. Denna namn behöver inte stör i din CSR, men fyller du i på våran hemsida, när du gör din beställning.

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up