Exchange 2010 - Installation av certifikat

 1. Spara ditt certifikat och root och intermediate certifikat till din exchange server
 2. Gå till Menu StartPrograms Microsoft Exchange 2010 och klicka på Exchange Management Console.
 3. Klicka sedan på Microsoft Exchange On-Premises -> Server Configuration.
 4. Klicka på din request i Exchange som stämmer din Friendly Name och klicka sedan på Complete Pending Request under Actions på höger sidan.
 5. I steg 1, välj din certifikat, klicka på Open och sedan Complete.
  OBS: Om du skulle för fel: The source data is corrupted or not properly Base64 encoded, så kan du ignorera den.
 6. Din certifikat installeras nu på din server. Klicka sedan på Finish.
 7. För att bruka din certifikat, måste du sedan koppla den till dina tjänster. Välj din certifikat, och klicka på Assign Services to Certificate på höger sidan.
 8. Välj din server, och klicka på Next
 9. Välj dom tjänster som du vill använda din certifikat till, och klicka på Next.
  OBS: Vi rekommenderar att du inte väljar Unified Messaging
 10. Klicka på Assign och sedan  Finish.

 

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up