Exchange 2010 - Skapa CSR

Exchange 2010 har en GUI som du kan bruka för att skapa en CSR. Din private key skapas automatiskt när din CSR skapas.

OBS: Från Exchange 2007 rekommenderar vi ett multi-domän certifikat.

Skapa CSR

  1. Navigera till StartPrograms Microsoft Exchange 2010 och klicka på Exchange Management Console.
  2. Klicka på Microsoft Exchange On-Premises och klicka sedan, på vänster, på Server Configuration.
  3. Klicka på New Exchange Certificate under Actions på höger sidan.
  4. När den certifikat wizard börjar, frågar den om en Friendly Name. Här kan du välja en namn för din certifikat. Denna namn kommer endast ses i din webserver, inte i din certifikat.
  5. I nästa skärm, kan du ange om du vill ha ett wildcard certifikat eller inte. Vi rekommenderar inte det. Klicka sedan på Next.
  6. I detta skärm, kan du ange din domännamn / common name. Fyll i din domän, inklusiv subdomän, och klicka sedan på Next.
  7. I nästa skärm, kan du ange vilken tjänster du vill bruka i Exchange, och vilken domännamn dom använder, och klicka på Next
  8. I nästa skärm, kolla vilken domän du behöver i din certifikat, och välj vilken ska blir din Common Name.
  9. Fyll i dina organisations uppgifter, och klicka sedan på Browse, välj sedan vart du vill spara din CSR. Klicka sedan på Next -> Next -> Finish. Din CSR skapas nu.

 

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up