Exchange 2013 - Skapa CSR

OBS: Från Exchange 2007 rekommenderar vi ett multi-domän certifikat.

Den här manualen beskriver hur du skapar en CSR med hjälp av Exchange egen Certificate Wizard.

 1. För att komma åt Exchange Admin Center ska du öppna en webbläsare och navigera till: https://localhost/ECP
 2. Logga in med Domain\user som användarnamn och ange ditt lösenord.
 3. Klicka på länken Servers i den vänstra kolumnen, sedan på Certificates höger och sedan på + symbolen.
 4. En new exchange certificate wizard visas i ett popup-fönster.
 5. Välj Create a request for a certificate from a certification authority och klicka på 'Next'.
 6. Som Friendly Name anger du ett namn som du lätt kan komma ihåg. Klicka på Next

OBS: Det här namnet kommer inte vara en del av certifikatbegäran (CSR).

 1. Kontrollera om du vill ha ett wildcard certifikat. Om så är fallet, fyll endast den primära domän med en asterisk innan, t.ex.: *.xolphin.se. Vill du inte har ett wildcard certifikat, klicka då på 'Next'.
 2. Klicka på Browse... för att bläddra till den platsen där du vill spara din CSR. Klicka på Next.
 3. Om du begär ett wildcard certifikat så hoppar du över nästa steg. Annars välj de tjänster som du vill skydda. Klicka sedan på Next.
 4. Nästa skärm visar en lista med domännamn som Exchange 2013 föreslår ska ingå i certifikatet. Klicka på Next

OBS: Kontrollera dessa namn och lägga till ytterligare med + -knappen.

 1. Organisations namnet måste exakt matcha organisationens namn hos Bolagsverket. I 'Department namn kan du ange: IT-avdelning.

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up