Exchange FAQ

  • Från och med november 2015 kommer certifikat för interna domän namn inte längre att fungera. Om du använder för närvarande ett SSL-certifikat för att skydda interna domän namn, som till exempel interna FQDN för Clie...

    Mer

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up