Felmeddelande - 0x85030027 - The Exchange Server requires certificates to log on

Under kopplingen med din Exchange server kan en eller fler av följande problem uppstår:

  • Error Message - 0x85030027  -- The Exchange Server requires certificates to log on. Connect your device to your PC on the corporate network to obtain a certificate.
  • Your server uses client certificates. A password is not required.

Orsak

  • Certificate Authentication för Exchange ActiveSync är inte aktiverad, eller
  • Du har inte valt "Ignore Client Certificates" in din konfiguration

Lösning

  1. Starta IIS Manager
  2. Öppna din server namn (lokal dator) ->  Web Sites -> Default Website
  3. Högerklicka på Iisadmpw, och klicka sedan på Settings
  4. Klicka på Directory Security -> Edit -> Secure Communications
  5. Under Client Certificates, klicka på Ignore client certificates och klicka sedan på OK

 

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up