Felmeddelande - PrivateKeyMissing efter Enable-ExchangeCertificate

Enable-ExchangeCertificate : The certificate with thumbprint XXXXXXXXX was found but is not valid for use with Exchange Server
(reason: PrivateKeyMissing).
At line:1 char:27
+ Enable-ExchangeCertificate <<<< -Thumbprint XXXXXXXXX -Services "IIS"

Övanstående meddelande är ett känd problem med Exchange 2007.

 1. Klicka på Start > Run och typ "mmc" och sen en Enter
 2. Klicka på File och välj Add/Remove Snap in och sedan på Add...
 3. Välj Certificates i Add Standalone Snap-in och sedan Add
 4. Välj Computer Account och sedan Next
 5. Välj Local Computer och sedan Finish
 6. Stäng Add Standalone Snap-in och klicka på OK i skärm Add/Remove Snap in
 7. Gå tillbaka till Microsoft Management Console
 8. Dubbelklicka på ditt nya certifikat under Personal -> Certificates
 9. Gå till Details 
 10. Hitta Serial Number och kopiera den.
 11. Öppna en CMD -> CMD.exe
 12. Skriv: certutil -repairstore my "SerialNumber"
 13. Sedan, i Exchange Management Shell, skriv: Enable-ExchangeCertificate -Thumbprint "THUMBPRINT" -Services "POP, IMAP, SMTP, IIS"
  Den Thumbprint, hittar du ochså under Details i MMC

 

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up