Foutmelding - Failed to connect (iPhone)

Efter installation av ditt SSL Certifikat, kan de hända att en iPhone klient ger felmeddelande: Failed to Connect. Detta kan orsakas av en felaktig inställning på "exchange-oma" mappen. Ser till att "Require SSL" är stängd av i IIS.

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up