Validering

  • För utfärdande av Extended Validation (EV) certifikat behövs ett antal valideringar. En av dessa valideringar inkluderar att underteckna Comodo Villkor. Dessa kommer att skickas via e-post och kan undertecknas digitalt. Va...

    Mer

  • Från Xolphin Kontrollpanelen kan du kontrollera aktuell status för nyligen beställda SSL-certifikat. Denna information kan hittas under fliken ’Beställningar’. Om någon input från din sida krävs för att slutföra ...

    Mer

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up