WHM-CPanel - Installation av Certifikat

  1. Logga in på cPanel
  2. Klicka på SSL/TLS Manager under Security.
  3. Klicka på Generate, view, upload, or delete SSL certificates.
  4. Klistra in din certifikat hos Upload a New Certificate och klicka på Upload.
  5. Gå tillbaka till SSL/TLS Manager och klicka på Setup a SSL certificate to work with your site.
  6. Välj under Install/Update A SSL Host din domän. Din certifikat och private key hämtas nu.
  7. För att göra installation av root och intermediate certifikat kan du bruka den CA-bundle fil, och klistra i din i Ca Bundle (CABUNDLE).
  8. Klicka på Install Certificate.
  9. Certifikatet kommer att aktiveras på din sida inom några minuter

 

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up