WHM-CPanel - Skapa CSR

Skapa CSR

  1. Logga in på cPanel
  2. Klicka på SSL/TLS Manager under Security.
  3. Klicka på Generate, view, upload, or delete your private keys.
  4. Välj under Generate a New Key din domän namn
  5. Klicka på Generate.
  6. Nu visas din Private Key. Klicka på Return to SSL Manager.
  7. Klicka på Generate, view, or delete SSL certificate signing requests.
  8. Fyll i din information för din CSR, och klicka på Generate. Nu visas din CSR

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up