Frequently asked questions

  • Vad är en HSM? Hardware Security Modules ger ett pålitligt skydd för applikationer, transaktioner och information genom att säkra kryptografiska nycklar. En maskinvaru Security Module (HSM) är säker hårdvara där kän...

    Mer

  • Vad är en USB-token? En USB-token, även kallad en PKI-token används för att lagra en digital signatur som därefter används för att signera eller logga in. På grund av användningen av avancerad kryptering, anses PKI ...

    Mer

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up