Säkra en annan tjänst

För att säkra tjänster såsom VPN, Terminal Services, FTP-servrar och liknande, de flesta certifikat är lämpliga. Eftersom dessa tjänster inte använder ett browser adressfält är ett certifikat med Domän Validering tillräckligt. För att ansöka om ett SSL-certifikat krävs alltid en FQDN.

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up