Jag vill säkra flera domäner i ett certifikat.

För att säkra flera domäner, välj en multi-domän certifikat. Den här typen av certifikat kallas också MDC, SAN eller UCC.

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up