Xolphin News RSS

Google kräver certifikattransparens

13 december 2016

Google meddelade nyligen att de kommer att göra Certificate Transparency obligatorisk från och med oktober 2017. SSL-certifikat som utfärdas efter detta datum måste uppfylla villkoren för certifikattransparens, annars kommer de att visas som opålitliga. Vad är certifikattransparens? Certificattransparens är ett open source-system som registrerar SSL-certifikat och har utvecklats av ...

läs mer

Problem med GlobalSign-certifikat

13 oktober 2016

Problem uppstod i dag med Globalsigns SSL-certifikat. Besökare av webbplatser säkrade med Globalsign-certifikat kan se felaktiga felmeddelanden som informerar dem om att certifikaten har återkallats. Bakgrund Problemet orsakas av det faktum att Global har förändrat hur deras rotcertifikat undertecknas. Genom att ta bort en koppling mellan två av dessa rotcertifikat, ser webbläsare ...

läs mer

Google kommer att märka HTTP-ebbplatser som osäkra från och med januari

9 september 2016

Google har meddelat att man kommer att märka webbplatser som behandlar känslig information utan HTTPS som "osäkra" i Chrome från januari 2017. Detta är en del av Googles mål att anta HTTPS som den nya standarden. Vad kommer att förändras? Säkerhetsindikatorerna har redan uppdaterats i den aktuella versionen av Chrome, version ...

läs mer

Google ändrar ikoner i Chrome

7 september 2016

Forskning har visat att de nuvarande säkerhetsindikatorer som används av webbläsare för att varna besökare för osäkra webbplatser är inte tillräckligt tydliga. Google kommer därför införa nya ikoner för sin Chromewebbläsare. Chromes användarstatistik visade att besökare inte svarade (tillräckligt) på varningar. Varna besö...

läs mer

Xolphin WHMCS- modulen är nu tillgänglig

29 augusti 2016

Xolphin SSL-modulen för WHMCS gör det lätt att sälja, begära och hantera alla typer och märken av SSL-certifikat direkt från WHMCS. Modulen är nu tillgänglig gratis för alla Xolphin återförsäljare! Vad är WHMCS? WHMCS är ett vanligt förekommande all-i-ett verktyg ...

läs mer

Xolphin SOAP API flyttas och utökas med REST och Comodo AP

15 januari 2016

För att enkelt begära och hantera SSL-certifikat kan du använda ett API. I tillägg till den existerande SOAP API, kan vi nu också erbjuda ett REST API och en Comodo API. Du kan också använda webhooks för att automatiskt rapportera programstatusuppdateringar. Fördelar med API Den stora fördelen med en API ä...

läs mer

Webbläsare inför övergång till SHA-2

14 januari 2016

Google Chrome har meddelat att man kommer att sluta stödja hash-algoritmen SHA-1. SHA-2 är en uppföljning av SHA-1 och inställd på att bli den nya standarden, eftersom SHA-1-certifikat inte längre anses vara säkra. Google, Microsoft och Mozilla vill blockera SHA-1 senast i januari 2017, även om ...

läs mer

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up