DirectAdmin

  • Kom ihåg att säkerhetskopiera din Private Key och certifikat. Så kan du alltid enkelt återställa ditt certifikat. Be aware that registering a domain under an admin-account could lead to problems in DirectAdmin. If posib...

    Mer

  • OBS: Äldre versioner av DirectAdmin tillåtar bara att IP-adress per konto. Om du redan har ett Private Key och certifikat i DirectAdmin, måste du först skapa en self-signed certifikat. Efter det kan du skapa en ny CSR och...

    Mer

  • DirectAdmin stöder SNI från version 1.36.1, men bara om du använder Apache och OpenSSL versioner som stöder detta. Lägg till följande rad till /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf, eller ändra den befintliga r...

    Mer

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up