Plesk

 • Installation av certifikat Öppna ditt certifikat med t.ex. Notepad Login på Plesk Control Panel Gå till Websites & Domains -> SSL Certificates Klicka på Manage, brevid domän du vill ha ett certifikat för. ...

  Mer

 • Skapa CSR Öppna Plesk Control Panel Gå till Websites & Domains -> SSL Certificates Klicka på Manage, brevid domän du vill ha ett certifikat för. Klicka på Add SSL Certificate Fyll i de nödvändiga organis...

  Mer

 • Denna manual är för Plesk 11. Andra handböcker finns tillgängliga för äldre versioner av Plesk. Logga in på Plesk 11 Control Panel. I den vänstra menyn, klicka på Domains Klicka på Manage hosting bredvid den do...

  Mer

 • Installation av certifikat Öppna ditt certifikat med t.ex. Notepad Login på Plesk Control Panel Gå till Domains -> Domain Name -> SSL Certificate Klicka på det certifikat som du har skapat förut Kopiera hela...

  Mer

 • Skapa CSR Öppna Plesk Control Panel Gå till Domains -> Domain Name -> SSL Certificates Klicka på Add SSL Certificate Fyll i de nödvändiga organisatoriska och CSR data. Klicka på Reqeust. Klicka på nya ce...

  Mer

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up