Apache

 • SSL version 2 har inte använts som standard för många år, och brukar endast installeras för stöd av äldre produkter. Det kan också vara en betydande säkerhetsrisk, så vi rekommenderar...

  Mer

 • Server Name Indication är en utbyggnad av SSL (Secure Socket Layer) och TLS som, på början av en SSL handshake, indikerar vilken hostname klienten söker kontakt med. Genom detta är...

  Mer

 • Denna manual är för både Apache 1.x och 2.x. Det krävs att generera en Certificate Signing Request (CSR) när du behöver beställa ett certifikat. Denna CSR kan genereras tillsammans med den...

  Mer

 • Om en private key skyddas med lösenord, behöver Apache detta lösenord vid start. Detta kan vara irriterande när servern startar utan att någon är på plats som kan skriva in...

  Mer

 • Förbereda Innan du kan installera certifikatet måste du först beställa den hos oss. För det behöver du ett CSR. Du kan skapa den genom att följa anvisningarna på: Apache - Skapa...

  Mer

 • Efter vi utfärdar certifikatet skickas den via e-post. Certifikatet kan även laddas ner i Control Panel. Certifikatfilen har samma namn som domännamnet vilket den är till för. Exempelvis www_xolphin_se.crt Förberedelse Apache 2.4.8 är...

  Mer

 • Installera ett SSL-certifikat i Apache 2.x / OpenSSL Innan du kan installera certifikatet måste du först beställa den hos oss. För det behöver du ett CSR. Du kan skapa den genom...

  Mer

 • Skapa certifikatdatabas Kör följande kommandot för att skapa certifikatdatabasen: certutil -N -d /katalog/till/certifikat/ Följande svar ska nu visas: Enter a password which will be used to encrypt your keys. The password should be...

  Mer

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.