FAQ

 • För att ses av alla webbläsare som giltiga, ska webbservern inte bara skicka ett certifikat, men också hela certifikatkedjan i rätt ordning. Även om det bara finns en giltig ordning,...

  Mer

 • Förutom en CSR behövs ytterligare dokumentation i form av ett undertecknat ansökningsformulär endast för EV (Extended Validation) certifikat. Detta gäller både nya applikationer och förnyelse. Ansökningshandlingarna kan...

  Mer

 • Garantin är det belopp som maximalt distribueras till en slutanvändare, om SSL-certifikatet utfärdas till en obehörig part, där slutanvändaren förlorar pengar. Så certifikatets ägare är försäkrad om det gäller fordringar,...

  Mer

 • De krypteringsprotokoller Secure Sockets Layer (SSL) och dess efterföljare Transport Layer Security (TLS) säkrar kommunikation på Internet. Eftersom inte alla webbläsare stöder TLS-protokoll är ofta tillåtet att använda äldre protokoll....

  Mer

 • För att säkra en Exchange Mail-server rekommenderas ett multi-domäncertifikat. Detta gäller för Exchange 2007 och högre. Flerdomäncertifikatet kallas också för UCC-certifikat (Unified Communication Certificate). I detta certifikat inkluderats flera domännamn, vilket...

  Mer

 • Följ dessa steg för att öppna den Local Machine Certificate Stor med hjälp av MMC: Klicka på 'Start > Run' och typ "mmc" och sen en 'Enter' Klicka på 'File' och välj...

  Mer

 • En CSR måste innehålla viss information, vilket kommer att förklaras mer i detalj nedan. Vilken information beror på valideringsnivå på certifikatet. Du bör ange informationen om organisationen certifikatet är för,...

  Mer

 • Certifikatutfärdare använder root och intermediate certifikat. Detta bör installeras med ditt certifikat på webbservern, annars kan det vara så att webbläsare eller mobiltelefoner ger ett felmeddelande...

  Mer

 • Kontrollera dina säkerhetskopior för att se om det är möjligt att installerar om din privata nyckel. En manual om hur man importerar privata nyckeln hittar du i vår Knowledgebase Om ingen...

  Mer

 • Blir SSL Återförsäljare Behöver du certifikat för dig själv eller för dina kunder på en regelbunden basis? Bli en SSL återförsäljare! Många har gjort det redan. Som återförsäljare får du...

  Mer

 • En enda SSL-certifikat kan användas för att säkra flera portar. Till exempel, om du har ett SSL-certifikat för webmail.xolphin.se kommer du att kunna konfigurera den, inte bara för webmail.xolphin.com:443 (HTTPS),...

  Mer

 • De flesta CA (certifikatutgivare) råder nu att inte bara säkra de sidor där konfidentiell information lämnas, utan för att skydda hela webbplatsen med SSL. Detta hanteras nu av bland annat...

  Mer

 • Öppna din Local Computer Certificate Store i MMC. Högerklicka på mappen 'Personal' och välj 'All Tasks' ' → ' 'Advanced operations' '→' ' Create custom request' Det visas...

  Mer

 • Domain Validering (utan företags uppgifter)Organisation Validering (med företags uppgifter)Extended Validation (med företags och grön adressfält) Domain Validering

  Mer

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.